Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Drzewostany reprezentatywne wg standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC są powierzchniami w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, które planowo pozostawione są bez ingerencji człowieka. Na obszarach wskazanych jako ekosystemy reprezentacyjne nie prowadzi się pozyskania drewna.

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pomocą  poczty elektronicznej pod adresem: brzesko@krakow.lasy.gov.pl.