Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Marek Barabasz
tel. 14 612 51 49, 14 612 32 07  wewn. 22
e-mail: marek.barabasz@krakow.lasy.gov.pl