Lista aktualności Lista aktualności

Wspólna akcja leśników i policji

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami bezprawnego poruszania się po lasach pojazdów typu cross i quad, w dniu 18.11.2018 r. strażnicy leśni z Nadleśnictwa Brzesko i Nadleśnictwa Stary Sącz wraz z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Czchowie i Posterunku Policji w Łososinie Dolnej przeprowadzili wspólną akcję ukierunkowana na zmniejszenie skali tego problemu.
W trakcie czynności przeprowadzono patrol drzewostanów w terenach szczególnie narażonych na nielegalny wjazdy do lasu: w leśnictwie Melsztyn uroczysko "Wojakowa", "Dobrociesz" i "Wytrzyszczka" oraz w leśnictwie Łososina Dolna uroczysko "Cisowiec".

Wspólne działania leśników i policji mają na celu  poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się po leśnych szlakach pieszych i rowerowych oraz zapobiegać niszczeniu przyrody i płoszeniu zwierząt.