Lista aktualności Lista aktualności

Otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Brzesko

W dniu 12 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Brzesko w Jadownikach.

W uroczystości udział wziął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Pan Andrzej Konieczny, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Pan Jan Kosiorowski wraz z Zastępcami - Panem Tadeuszem Dragonem oraz Panem Markiem Świderskim, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie - Pan Mirosław Waniewski, Zastępca Burmistrza Gminy Brzesko – Pan Grzegorz Brach, Pan prof. UR Janusz Sowa – Przewodniczący Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Nadleśniczowie wszystkich Nadleśnictw z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Brzesko.
Po wystąpieniach zaproszonych gości, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przed głównym wejściem do siedziby, tym samym oficjalnie otwierając budynek dla pracowników i przyszłych petentów. Po oficjalnym otwarciu zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić siedzibę Nadleśnictwa oraz zapoznać się z przyjętymi w niej rozwiązaniami i standardami.

W trakcie uroczystości otwarcia siedziby Nadleśnictwa posadzono również pamiątkowy dąb poświęcony przez papieża Franciszka z okazji przypadającego na miniony rok jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a który stał się również dla pracowników Nadleśnictwa Brzesko symbolem nowo powstałego miejsca pracy.